Opleidingen

Workshop familieopstellingen

Workshop familieopstellingen Groningen
Naast het volgen van opleidingen biedt Latitude de mogelijkheid tot het volgen van dag- en avondworkshops familieopstellingen. In deze workshops kunnen deelnemers persoonlijke vragen inbrengen waarmee in een opstelling wordt gewerkt. De overige deelnemers fungeren daarbij als representant of toeschouwer.

In een familieopstelling werken we met de verschillende onderdelen van het familiesysteem. Daarbij zijn er drie uitgangspunten: 1. Iedereen heeft een plek (Binding) 2. Er is een bepaalde hiërarchie (Ordening) 3. Er is balans tussen geven en nemen (Balans) Deze uitgangspunten worden vaak samengevat tot BOB: Binding, Ordening, Balans.

Een familieopstelling werkt met representerende waarneming. Degene die het probleem inbrengt, kiest zijn of haar representanten. Zij vertegenwoordigen mensen of begrippen die een rol spelen bij beantwoording van de vraag. De representanten geven weer wat ze ervaren op de plek waar ze zijn neergezet. Zij hoeven daar verder niets voor te doen; het is een ‘representerende waarneming’. De begeleider doet vervolgens interventies zoals representanten verplaatsen.

Workshop familieopstellingen (dag)
In de  ééndaagse workshop familieopstellingen kunnen 5 á 6 opstellingen worden gedaan.  Je kunt zowel aanwezig zijn als vraagsteller, als representant of puur als belangstellende. De workshop is  van 10.00 – 17.00 uur.

Locatie
De workshop familieopstellingen wordt gegeven in A la Mer, Industrieweg 1 in Lemmer.

Kosten
De prijs voor deze ééndaagse workshop familieopstellingen is € 75,=

Data en aanmelden Kijk op de Agenda voor de data, neem contact op of ga direct naar Aanmelden. Je ontvangt een bevestiging met verdere informatie.

Organisatieopstellingen | Transactionele analyse | Structuuropstellingen