Bedrijven organisatieadvies

Organisatieadvies

Organisatieverandering en organisatieadvies zijn vaak een langdurig processen en vergen veel van de betrokkenen. Er zijn meerdere disciplines bij betrokken en deze zijn voor het slagen afhankelijk van een goede implementatie. Oplossingen worden ‘bedacht’, komen uit het hoofd. Gebaseerd op theorieën en ervaring. Worden uitgebreid besproken en beschreven. Dat is allemaal mensenwerk en gebeurt in de ‘bovenstroom’.

Organisatieproblemen hebben vaak een oorzaak in de onderstroom. Dat vereist een andere aanpak, een andere manier van organisatieadvies. Kijken, luisteren, waarnemen wat er gebeurt. Een meer teruggetrokken houding. Open staan voor alles wat er gebeurt. En openstaan voor elke oplossing die zich aandient. Systemisch interveniëren.

Systemische analyse
In de systemische analyse benaderen we de organisatievraag vanuit de ‘onderstroom’: wat speelt hier nou echt?  Er worden verschillende vergaderingen / bijeenkomsten bijgewoond en de ‘sfeer’/ ‘cultuur’ in het bedrijf/afdeling wordt geproefd. Informeel, hoe gaan mensen met elkaar om, hoe is het taalgebruik, waar wordt over gesproken bij de koffie-automaat, wat gebeurt er als ik over de gang loop. Daarna volgen één of meerdere sessies, workshops met organisatieopstellingen of andere systemische interventies. In de opstellingen komen de oplossingsrichtingen aan het licht, worden eventueel ook interventies uitgevoerd en ontstaan inzichten en oplossingen. Geen lijvige rapporten, geen lange besprekingen. Wel een adequate verslaglegging van de bevindingen, de genomen acties en de resultaten. Én een korte doorlooptijd van één tot twee weken. Een effectieve implementatie is het resultaat, een efficiënte vorm van organisatieadvies.

Transitiebegeleiding
Transities zijn aan de orde van de dag én langdurige processen met nogal eens de toepassing van trial and error c.q. ‘organisch (re)organiseren’. Bijsturen is vaak noodzakelijk en vereist tegelijk moed. Organisatieopstellingen bieden de mogelijkheid regelmatig te kijken naar bewegingen in de onderstroom. Wat speelt er nou werkelijk? Waarom gaat het anders dan we hadden verwacht? Wie heeft invloed? Wat speelt er in het krachtenveld? Het werkt snel en adequaat, geeft inzicht, richting of zelfs een kant en klare oplossing. Organisatieopstellingen periodiek als een soort ‘thermometer’ hanteren maakt het mogelijk op tijd te reageren op de onderstroom en voorkomt dat ontwikkelingen moeten worden teruggedraaid.

Systemisch verandermanagement.
Bij een reorganisatie of andere verandering in je bedrijf ook systemisch kijken, voorkomt dat er alleen de ‘bovenstroom’ aanpassingen plaatsvinden en de ‘onderstroom’ in takt blijft. Als je een verdieping op je huis zet pas je toch ook eerst de fundamenten aan? Zowel op organisatieniveau als op team-, afdelings- of individueel niveau kunnen dynamieken spelen die veroorzaken dat de verandering niet lukt, niet het gewenste resultaat heeft. De oorzaak daarvan tijdig onder ogen zien is van belang en draagt bij aan de kwaliteit van organisatieadvies.

Voor meer informatie, een offerte of een vrijblijvende kennismaking, laat een bericht achter via contact of bel 050 – 85 11 742. Welkom.

OrganisatieopstellingenOndernemingsraad | Zakelijke coaching

BrainstormenTeamcoaching