Bedrijven ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Systemisch werken met de Ondernemingsraad.
Wat kun je als OR met systemisch werken binnen je team en binnen de medezeggenschap in je ORganisatie? Wat levert het op? Waarom zou je het doen? Veel vragen. Hier volgen de antwoorden.

De medezeggenschap is binnen een organisatie een complex systeem. Denk alleen al eens aan de relatie met de bestuurder, de samenstelling van de OR en de achterban, de bonden. Allemaal partijen die binnen het systeem een plek hebben, een hiërarchische relatie en hun eigen inbreng. Maar ook de vraagstukken waarvoor de ondernemingsraad (OR) komt te staan zijn vaak complex. Reorganisatie, fusie, inkrimpen, uitbreiden. Het vraagt nogal wat inzicht.

Eigen ervaring
Als lid en later voorzitter van een OR heb ik ervaren hoe ingewikkeld vraagstukken en besluiten vaak zijn. Veel vergaderen, lezen, praten en schrijven.  Veel filosoferen, what if…., benen-op-tafel-sessies, pikeren en masseren, ook met de bestuurder. En vaak een besluit vanuit het bekende ‘onderbuikgevoel’. Ik heb destijds een tool gemist die snel en duidelijk inzicht geeft. En ook nog eens ‘leuk’ is om te gebruiken.

Systemisch werken
Systemisch werken met organisatieopstellingen is een mooie tool voor dit soort vraagstukken. Maar er kunnen bijvoorbeeld ook onderlinge verhoudingen zichtbaar worden gemaakt. Vraagstukken kunnen worden opgesteld om inzicht te geven in oorzaken en aanzetten tot verbetering, zoals:

 • Waarom verloopt het overleg met de bestuurder vaak zo stroef?
 • Onze OR-vergadering loopt gesmeerd, maar waarom is het uitvoeren van besluiten een crime?
 • Wat voor type OR willen wij eigenlijk zijn?
 • In welk krachtenveld bevinden we ons eigenlijk?
 • Wat is onze relatie met de achterban?
 • Wat is de rol/plek/positie van onze ambtelijk secretaris (AS)?

Systemisch werk kan snel een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van het medezeggenschaps-klimaat en -kwaliteit binnen het bedrijf. Het werkt snel en duidelijk: ‘van iets wat je één keer hebt gezien kun je nooit meer zeggen dat je het niet hebt gezien’. En het is weer eens heel iets anders dan alleen vergaderen.

Latitude opleidingen biedt u, uw bedrijf en uw ondernemingsraad een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld een ‘standaard’-workshop, zoals ‘de medezeggenschapsopstelling’, een specifieke workshop bijvoorbeeld om een besluit te kunnen nemen, als onderdeel van uw bestaande training of een adviestraject waarin wij analyseren op welke punten verbeteringen mogelijk zijn en deze waar mogelijk tot stand brengen. Meerdere variaties zijn denkbaar:

vraaggestuurd: er is een probleem en m.b.v. organisatieopstellingen kijken we naar mogelijke oplossingen, bijv. welk besluit moeten we nemen en wat zijn mogelijke consequenties

team-extern gestuurd: hoe liggen we in onze omgeving, wie zijn de spelers in het krachtenveld, hoe verhouden we ons tot de bestuurder en vakbonden en achterban

team-intern gestuurd: hoe verhouden we ons tot elkaar, staan alle neuzen in dezelfde richting, wat is ieders persoonlijke relatie tot de medezeggenschap.

Kijk hierna voor de mogelijkheden, download de PDF Info systemisch werken (organisatieopstellingen) tbv ondernemingsraden of neem contact op voor maatwerk.

Specifiek voor ondernemingsraden is een aantal workshops ontwikkeld, gericht op systemisch werken. Hierbij kun je naar de algemene situatie te kijken of juist een specifiek probleem aanpakken. Het meest effectief is als ik alleen met de OR, of een afvaardiging, werk. Dat kan op uw locatie of als onderdeel van een training die u toch al volgt.

Een workshop op maat
Je wilt werken aan een specifiek probleem en daar het systemisch werken bij inzetten zonder gebruik te maken van een standaard workshop. Of misschien wil je er gewoon even tussenuit en met andere OR-leden van gedachten wisselen en kijken hoe zij omgaan met de medezeggenschap. We organiseren graag een workshop op maat.

De medezeggenschapsopstelling
De standaardworkshop ‘de medezeggenschapsopstelling’ heeft als basis de relatie tussen OR, bestuurder, ambtelijk secretaris en medewerkers. De inzichten die de deelnemers opdoen zijn vaak verrassend. Voorbeelden zijn:

 • de medezeggenschap en ik
 • de ondernemingsraad en ik
 • de achterban en ik
 • de vakbond en ik
 • de verschillende commissies en ik
 • mijn rol in de OR, als lid of voorzitter of AS

OR en fusie
Fusies zijn ingrijpende trajecten voor bedrijven, zeker voor de OR. Vaak zijn er consequenties voor het personeel. In een fusie worden twee systemen samengevoegd, elk met hun eigen geschiedenis, cultuur, klanten en locatie. In een fusieopstelling kunnen beide systemen worden neergezet in hun relatie tot elkaar en tot de (nieuwe) directie of bestuurder.

De identiteit van de OR
Een OR maakt een keuze voor wat betreft haar identiteit op bijvoorbeeld strategisch vlak, als personeelsvertegenwoordiging of gericht op vakbonden. Deze keuze wordt gemaakt na langdurig overleg. Maar wat betekent het voor de OR en haar afzonderlijke leden? In deze workshop staan de identiteit van de OR en haar afzonderlijke leden centraal.

OR en achterban
Een OR komt tot stand door verkiezingen. Zich verkiesbaar stellen betekent ook ‘lid’ worden van het systeem. Maar wie vertegenwoordigt de OR dan nog? En wat doet het met de bestuurder? In deze workshop staat de plek van de afzonderlijke leden centraal.

Voor meer informatie, offerte of een vrijblijvende kennismaking:  laat een bericht achter via contact of bel 050 – 85 11 742. Welkom.

OrganisatieopstellingenZakelijke coaching | Teamcoaching | BrainstormenOrganisatieadvies