Blog-1

Brainstormen met organisatieopstellingen

Heb je wel eens ideeëngenererende sessies meegemaakt waarin het leek alsof je niet verder kwam? Waarbij in een volgende bijeenkomst het weer van voren af aan leek te beginnen? Of dingen vergeten waren of over het hoofd gezien? Of dat aan het eind van een heidag werd gezegd: prachtig, maar nu? Hoe gaan we hiermee verder? Moeten we niet eens brainstormen?

Brainstorm betekent letterlijk: using the brain to storm a problem. Zo werd het in 1953 geïntroduceerd door Alex Osborn. Hij baseerde de methode op de 400 jaar oude Hindoe Prai-Barshana-techniek.

‘Hersenwaaien’ noemen we het nog wel eens oneerbiedig. Uitgangspunten: geen kritiek leveren op zoveel mogelijk ingediende, wilde ideeën. Dat levert synergie: 1 + 1 = 3 en nieuwe mogelijkheden.

Voor een effectief resultaat van een brainstormsessie is een adequate begeleiding noodzakelijk. Iemand die de vinger aan de pols kan houden, iedereen bij de les. Iemand die notities maakt, samenvat en prikkelt. En dan nog. Papier is gewillig, woorden ook. Zelfs een verslag is niet altijd eenduidig.

In onze brainstormsessies fungeer ik als procesbegeleider en als begeleider van organisatieopstellingen. Stap voor stap werken we toe naar meer focus. Onderzoeken mogelijkheden, consequenties van keuzes op anderen, hulpbronnen, belemmeringen en wat er mogelijk nog meer speelt. We werken ook prototypisch en kijken naar de gevolgen voor omzet, organisatie en medewerkers.

Zo krijgt je sessie meer body, meer resultaat en meer gewicht. Over woorden valt nog te discussiëren, over beelden, over wat je hebt gezien en ervaren niet. Dat is de kracht van het opstellingenwerk: van iets dat je eenmaal hebt gezien kun je nooit meer zeggen dat je het niet hebt gezien. En jij bent niet de enige. Ook je collega’s zijn ‘getuige’.

Brainstormen met organisatieopstellingen. Een snelle, adequate en diepgaande methode om zicht te krijgen op resultaat.

OrganisatieopstellingenOndernemingsraad | Zakelijke coaching

Teamcoaching | Organisatieadvies