Bedrijven

Voor bedrijven / organisaties

Boudewijn

 

 

Systemisch werken in bedrijven

Met een systemische blik naar bedrijven en organisaties kijken, is betrekkelijk nieuw. Gelukkig zijn er steeds meer managers, adviseurs, consultants en coaches die het voordeel van de snelheid en diepgang van deze methode onderkennen. Snelheid omdat er geen diepgaand onderzoek of lijvig rapport nodig is. Diepgang doordat een organisatieopstelling op een diepere laag kijkt naar de oorzaak van de problematiek zodat daaraan gewerkt kan worden. Fenomenologie is de basis van waaruit we werken: waarnemen – inzicht – denken.

Dit zijn de mogelijkheden:

Teamcoaching
Een krachtige methode om te werken met en in jouw team. Wat speelt er? Hoe wordt er gecommuniceerd? Hebben we een gezamenlijk doel? Wat is de rol van de teamleider? Hoe zijn we opgehangen in de organisatie? Welke ordening is van belang? Allemaal aspecten die spelen bij het functioneren van een team.

Organisatieopstellingen
Met één of meerdere (in company) organisatieopstelling(en) wordt de systeemdynamiek snel duidelijk. Opstellingen zijn uiterst effectief voor problematiek met een ‘chronisch karakter’: er is al veel aan gedaan maar het lukt maar steeds niet. Ook kunnen ze helpen bij veranderingen, analyse en besluitvorming.

Projectopstellingen
Een projectgroep is als het ware een tijdelijk ingesteld team. Gericht op het realiseren van een product of dienst, binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit, ook wel de duivelsdriehoek. De projectleider stuurt het team aan. Juist omdat er voortdurend druk staat op de prestaties kan er door systemisch te werken veel bereikt worden. Gaan we wel de goed kant op?

Brainstormen
Door gebruik te maken van organisatieopstellingen bij een brainstorm ontstaat er sneller focus en duidelijkheid. Stap voor stap worden de mogelijkheden onderzocht en kansen en belemmeringen in kaart gebracht. Zien en ervaren werkt beter dan alleen maar praten. Graag functioneer ik ook als procesbegeleider.

Ondernemingsraad
De medezeggenschap is een complex systeem binnen de organisatie.
Ze functioneert bijvoorbeeld in een krachtenveld dat lang niet altijd duidelijk is. Ook de relatie met bestuurder, achterban en vakbonden kan verduidelijkt worden.

Zakelijke coaching
Managers, leidinggevenden, maar zeker ook medewerkers hebben vaak behoefte eens te sparren met iemand van buitenaf. Een frisse kijk. Ook systemisch. Vaak verschuilt een persoonlijk issue zich achter een werkprobleem.

Organisatieadvies
Organisatieadviestrajecten kennen veel keuze- en beslismomenten. Soms goed te beredeneren, soms op ‘onderbuikgevoel’. Op een systemische manier kijken naar een verandering of hoe een beoogde maatregel uitpakt, is verhelderend, duidelijk en snel. Ook een systemische analyse van een organisatie(onderdeel) kan snel veel duidelijk maken.

Kortom: de mogelijkheden zijn onbeperkt. Waar het om gaat, is dat we de beste oplossing kiezen voor uw vraag. Het systemisch werk biedt veel mogelijkheden en leent zich uitstekend voor het ontwikkelen van nieuwe vormen.

Maatwerk
Wij maken graag een (in company) opstelling, systemische analyse of begeleidingstraject op maat in overleg met u. Ook hebt u de keuze voor open inschrijving (samen met andere bedrijven) intern, of alleen met en voor uw eigen vragen.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte of bel 050 – 85 11 742.

Organisatieopstellingen | Ondernemingsraad | Zakelijke coaching

Teamcoaching | BrainstormenOrganisatieadvies