organisatieopstellingen oud.jpg

Opleiding organisatieopstellingen

Opleiding organisatieopstellingen.

In onze opleiding organisatieopstellingen, ook wel systemisch werken in bedrijven, leer je het systemisch werken toe te passen met behulp van organisatieopstellingen. Er is veel gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen.

Organisatieopstellingen
Qua instrument en basisprincipes (binding, ordening, balans) verschillen organisatieopstellingen niet van familieopstellingen, alleen het toepassingsgebied is anders. Beiden zijn instrumenten van het systemisch werken. Een belangrijk verschil tussen een familie en een organisatie is dat de cliënt kiest voor een organisatie waar hij bij wil horen terwijl hij vanaf zijn geboorte automatisch hoort bij een gezin en familie. Naast Bert Hellinger hebben Gunthard Weber en Klaus Grochowiak veel gedaan aan de ontwikkeling van deze vorm van opstellen.

Voor wie?
De opleiding organisatieopstellingen is voor iedereen die geïnteresseerd is in het toepassen van systemisch werken, kijken en denken binnen bedrijven en/of teams. Bijvoorbeeld projectleiders, consultants, trainers, (HRM)adviseurs, (bedrijfs)maatschappelijk werkers en coaches en die eerder een (basis)opleiding familieopstellingen (zelfervaring en theorie) hebben gevolgd.

Voorkennis en ervaring
Onze opleiding organisatieopstellingen vereist, naast een uitgebreide kennis van systemisch werken (familieopstellingen), een bepaalde basishouding. Kennis en houding kun je hebben opgedaan bij onze basisopleiding familieopstellingen, of bij  opleidingen familieopstellingen of systemisch werken bij andere instituten. In een blog schreef Boudewijn al eens waarom dat zo belangrijk is.

Wij overleggen graag vooraf of de vooropleiding voldoende is om aan onze opleiding organisatieopstellingen deel te kunnen nemen.

opleiding organisatieopstellingen

Inhoud opleiding organisatieopstellingen
Na de basisopleiding waarin naast de basistheorie je eigen systemische, persoonlijke ontwikkeling voorop stond, leer je zelf opstellingen te begeleiden, systeemdynamieken in organisaties te herkennen,  systemisch te kijken en te denken en systemische interventies uit te voeren. Je leert gaandeweg vragen van cliënten te vertalen naar opstellingen en deze zelf neer te zetten.

Organisatieopstellingen verschillen op een aantal aspecten van familieopstellingen. Een organisatiesysteem is wezenlijk iets anders dan een familiesysteem. Denk alleen al aan het lidmaatschap: vrijwillig respectievelijk automatisch.

N.B. Boudewijn heeft een boek geschreven over organisatieopstellingen: Eerste Hulp Bij Organisatievraagstukken. Systemisch werken in bedrijf en organisatie.

Belangrijk is het herkennen waar het organisatieprobleem eindigt en het persoonlijke aspect begint. Wel gelden dezelfde basisbeginselen qua Binding, Ordening en Balans.

We kijken naar verschillende soorten organisaties, zoals het familiebedrijf, onderwijs, zorg, de non-profit sector en jouw bedrijf als zelfstandige of als medewerker. Uiteraard houden we rekening met de wensen van de deelnemers.

Verschillende organisatieopstellingen
In de loop van de jaren is een groot aantal verschillende organisatieopstellingen ontwikkeld, elk met een specifieke doelstelling.

Met een aantal van deze opstelling gaan we werken, zoals bijvoorbeeld:

  • consultatieopstelling
  • krachtenveldopstelling
  • projectopstelling
  • verdekte opstelling

Er is veel ruimte om te oefenen en vraagstukken in te brengen. Een van de opleidingsdagen kun je een cliënt uit de eigen praktijk meenemen. Die casus werken we dan uit in een opstelling.

Duur van de opleiding
De opleiding organisatieopstellingen duurt acht dagen en is verdeeld in twee blokken van drie dagen (vrijdag, zaterdag, zondag) en een blok van twee dagen (vrijdag, zaterdag) van 10.00 tot 17.00 uur.

Je ontvangt een certificaat van deelname.

Kijk bij praktische informatie voor data | kosten | locatie.

Klik hier om je aan te melden.

Basisopleiding familieopstellingen | Familieopstellingen