Particulieren familieopstellingen

Opleiding organisatieopstellingen

In de gecertificeerde opleiding organisatieopstellingen, ook wel systemisch werken, systemisch interveniëren, of systeemdynamieken in organisaties genoemd, leer je het systemisch werken toe te passen met behulp van organisatieopstellingen.

In 2018 start de eerste opleiding organisatieopstellingen op 23 maart. Je kunt je hier aanmelden of  eerst bij de praktische informatie (data, kosten, locatie) kijken.

Organisatieopstellingen
Qua instrument en basisprincipes (binding, ordening, balans) verschillen organisatieopstellingen niet van familieopstellingen, alleen het toepassingsgebied is anders. Beiden zijn instrumenten van het systemisch werken. Een belangrijk verschil tussen een familie en een organisatie is dat de cliënt kiest voor een organisatie waar hij bij wil horen terwijl hij vanaf zijn geboorte automatisch hoort bij een gezin en familie. Naast Bert Hellinger hebben Gunthard Weber en Klaus Grochowiak veel gedaan aan de ontwikkeling van deze vorm van opstellen. D

Voor wie?
De opleiding organisatieopstellingen is voor iedereen die geïnteresseerd is in het toepassen van systemisch werken, kijken en denken binnen bedrijven en/of teams. Bijvoorbeeld projectleiders, consultants, trainers, (HRM)adviseurs, (bedrijfs)maatschappelijk werkers en coaches en die eerder een basisopleiding systemisch werken (zelfervaring en theorie) hebben gevolgd.

Kijk bij praktische informatie voor kosten | locatie | data.

Voorkennis en ervaring
Onze opleiding organisatieopstellingen vereist, naast een uitgebreide kennis van systemisch werken, een bepaalde basishouding. Kennis en houding kun je hebben opgedaan bij onze basisopleiding, maar ook bij andere opleidingen familieopstellingen of systemisch werken bij andere instituten.

Wij overleggen graag vooraf of de vooropleiding voldoende is om aan onze opleiding organisatieopstellingen deel te kunnen nemen.

Workshop organisatieopstellingen, opleiding organisatieopstellingen, organisatieopstellingen

Eerste Hulp Bij Organisatievraagstukken

 Inhoud opleiding organisatieopstellingen
Na de basisopleiding waarin naast de  basistheorie je eigen systemische, persoonlijke ontwikkeling  voorop stond, leer je  systeemdynamieken in  organisaties te herkennen,  systemisch te kijken  en te denken en systemische  interventies uit te  voeren. M.a.w. je leert vragen van  cliënten  vertalen naar opstellingen en deze neer te zetten.

Organisatieopstellingen verschillen op een  aantal aspecten  van familieopstellingen. Een  organisatiesysteem is  wezenlijk iets anders dan  een familiesysteem. Denk alleen  al aan het  lidmaatschap: vrijwillig respectievelijk  automatisch.

N.B. Boudewijn heeft een boek geschreven over organisatieopstellingen: Eerste Hulp Bij Organisatievraagstukken. Systemisch werken in bedrijf en organisatie.

Belangrijk is het herkennen waar het organisatieprobleem eindigt en het persoonlijke aspect begint. Wel gelden dezelfde basisbeginselen qua Binding, Ordening en Balans.

We kijken naar verschillende soorten organisaties, zoals het familiebedrijf, onderwijs, zorg, de non-profit sector en jouw bedrijf als zelfstandige of als medewerker. Uiteraard houden we rekening met de wensen van de deelnemers.

Verschillende organisatieopstellingen
In de loop van de jaren is een groot aantal verschillende organisatieopstellingen ontwikkeld, elk met een specifieke doelstelling. Met een aantal van deze opstelling gaan we werken, zoals:

  • consultatieopstelling
  • krachtenveldopstelling
  • projectopstelling
  • verdekte opstelling

Er is veel ruimte om te oefenen en vraagstukken in te brengen. Een van de opleidingsdagen kun je een cliënt uit de eigen praktijk meenemen. Die casus werken we dan uit in een opstelling. Deze kan naar keuze door jouzelf, een andere deelnemer of één van de trainers worden begeleid. Na afloop bespreken we kort na wat er is gebeurt en geven we feedback.

Duur van de opleiding
De opleiding organisatieopstellingen duurt 8 dagen en is verdeeld in twee blokken van drie dagen (vrijdag, zaterdag, zondag) en een blok van twee dagen (vrijdag, zaterdag) van 10.00 tot 17.00 uur

Kijk bij praktische informatie voor data | kosten | locatie.

Klik hier om je aan te melden.

Basisopleiding familieopstellingen | Familieopstellingen